Hjem > Låne Penger > Forbrukslån - Nyttig Informasjon
 
 

 
Låne Penger
Nyttig informasjon om Forbrukslån

 
 
Er det noe du er usikker på i forbindelse med forbrukslån? Her finner du relevant informasjon om fordeler og bakdeler med å låne penger på denne måten. Du vil også finne informasjon om kostnader, kredittvurdering, samt hva som er viktig før du tar opp forbrukslån. I noen situasjoner kan et forbrukslån være en fornuftig løsning, men generelt sett skal man være forsiktig med å låne penger til forbruk.

Om forbrukslån
Et forbrukslån betyr i utgangspunktet å låne penger som fritt kan benyttes til det man selv ønsker. Dette skyldes i stor grad at det ikke stilles krav om sikkerhet for forbrukslån. Legg merke til at banker og andre finans institusjoner som lar deg låne penger uten sikkerhet i en eiendel likevel skaffer seg en form for sikkerhet. Det gjør de gjennom å sette forholdvis høye renter på forbrukslån. Å låne ut penger uten sikkerhet betyr større risiko for långiver og således er høyrere renter helt naturlig. Et forbrukslån har vanligvis en nedbetalingstid fra 6 måneder til 15 år, da med faste månedlige beløp. Din betalingsevne vil være avgjørende for mulighetene til å låne penger. I utgangspunkter kan et forbrukslån innebære at man låner et beløp mellom kr 5000,- og kr 350 000,-.

Fordeler og bakdeler med Forbrukslån
Det er to åpenbare fordeler med et forbrukslån. For det første gir det personer som ikke kan stille sikkerhet en mulighet til å låne penger. For det andre gir forbrukslån muligheten til å låne penger svært raskt. Et forbrukslån kan godkjennes i løpet av timer og er således en mulighet dersom man har behov for raske penger. Det er naturligvis også en fordel at man kan bruke et forbrukslån til det man selv ønsker. Med andre ord kan man låne penger til en ferie, til ny tv, til å pusse opp kjøkken, til en ny båt, med mer.


 
 
Her ligger imidlertid også en av bakdelene ved å låne penger på denne måten. Det har nemlig vist seg lett å bruke slike penger på en lite gjennomtenkt måte. Å låne penger til feriereise er for eksempel i utgangspunktet en svært dårlig ide. Den største bakdelen med et forbrukslån er naturligvis kostnaden. Å låne penger med forholdsvis høy rente kan føre til at man havner i en uønsket økonomisk situasjon og i verste fall ender man opp med betalingsproblemer.

Å låne penger er ikke noe man bør ta lett og man bør tenke nøye gjennom nødvendigheten av et forbrukslån. I noen situasjoner kan likevel et forbrukslån være en god løsning. Dersom man har kredittkortgjeld kan en refinansiering gjennom forbrukslån redusere de månedlige utgiftene. Dette skyldes at et forbrukslån ofte vil ha lavere rentesats, samt mulighet til en lengre nedbetalingsperiode. Dersom man er i en vanskelig økonomisk situasjon kan det å låne penger være løsningen og for mange er det da et forbrukslån som er muligheten til å få innvilget lån. Å låne penger vil imidlertid være en kortsiktig løsning på eventuelle økonomiske problemer og således bør en slik løsning benyttes med forsiktighet. Dersom man for eksempel med rimelig sikkerhet kan forvente en økning i inntektene innen rimelig tid, kan det å låne penger være en fornuftig løsning.

Innvilget forbrukslån
Det er i stor grad betalingsevnen som er avgjørende for muligheten til å låne penger. Betalingsevnen er også avgjørende for hvor gode betingelser du kan oppnå, noe vi kommer tilbake til i neste avsnitt. Først må du naturligvis søke om et forbrukslån. Det er viktig at en lånesøknad fylles ut med korrekte opplysninger, da disse vil bli kontrollert. Vanligvis vil långiver benytte selvangivelsen til å avgjøre om du får låne penger. Det vil si at opplysningene i noen tilfeller kan lite relevante. Dersom du for eksempel har steget i lønn, bør du opplyse om, samt dokumentere dette når du skal låne penger. Det vil ikke bare øke mulighetene for at et forbrukslån innfris, men også kunne gi deg bedre betingelser. Personer med betalingsanmerkninger vil normalt ikke kunne låne penger.


 

Gode betingelser
Å låne penger betyr at man kjøper en tjeneste. Da er det naturlig at man ønsker best mulig betingelser. Det er dessverre mange som er fornøyde dersom de får innfridd et forbrukslån. De legger ikke vekt på betingelsene, men kun på muligheten til å låne penger. Det er noe som i lengden kan vise seg svært kostbart. Det eksisterer mange banker og institusjoner som tilbyr forbrukslån, noe som har medført stor konkurranse om kundene. Det burde være en selvfølge at man legger ned litt innsats i å finne best mulig betingelser. Å låne penger medfører store kostnader og alle muligheter til å redusere lånekostnadene bør naturligvis benyttes.


 
 
Nominell rente, etableringsgebyr, samt månedlige gebyr er vanlige kostnader ved et forbrukslån. Ved å se på den effektive renten vil man få et godt inntrykk av kostnadene ved å låne penger. Man bør også sjekke hvilket forbrukslån som best sammenfaller med ens ønsker for nedbetalingstid. På internett finnes det mange tilbud til deg som ønsker å låne penger. Her er en mulighet til å sjekke ut hvilke forbrukslån som best oppfyller dine ønsker og behov. Tjenesten er gratis. Finn forbrukslånet som passer til nettopp dine behov. Klikk her

Før du låner penger
Først av alt bør du tenke gjennom om du virkelig har behov for å låne penger. Et forbrukslån har høye renter, noe som vil si at dette er penger som koster deg forholdsvis mye. Dersom man eier sin egen bolig bør først muligheten til å låne penger med sikkerhet i denne undersøkes. Et såkalt rammelån kan da være en god løsning. I artikkelen Boliglån finner du mer informasjon om denne muligheten. Videre bør du ha helt klart for deg hva som vil være den reelle kostnaden ved et forbrukslån. Det vil si de samlede kostnadene av renter og gebyr i løpet av låneperioden. Like viktig er det å ha klart for seg hva som vil bli de månedlige utgiftene ved å låne penger. Det vil si renter, gebyrer, samt avdrag.

Din betalingsevne vil som nevnt være avgjørende for muligheten til å låne penger. Den bør også være avgjørende for hvor mye penger du eventuelt skal låne og om du i det hele tatt skal søke om forbrukslån. Sett opp et månedlig budsjett og undersøk hvor store månedlige avdrag som er realistiske. Nåværende inntekter og utgifter bør sammen med eventuell annen gjeld være grunnlaget for et månedlig budsjett. Forventede inntekter og utgifter bør man ta hensyn til i den grad de kan forventes å forekomme med en viss grad av sikkerhet. I artikkelen Låne Penger – Generelle tips, finner du mer informasjon om hvordan du beregner din betalingsevne.

Før du låner penger bør du også vurdere muligheten for en medlåntaker. Det vil i de aller fleste tilfeller bety at betalingsevnen styrkes, noe som medfører større mulighet til å få innvilget et forbrukslån. Minst like viktig er det at man vil kunne oppnå bedre betingelser og således redusere kostnaden ved å låne penger. Bakdelen med medlåntaker er naturligvis at denne personen vil stå ansvarlig for et forbrukslån dersom du ikke er i stand til å overholde dine forpliktelser.
 
Et personlig valg
Å låne penger er til syvende og sist et personlig valg. Det er du som må ta avgjørelsen om å søke om forbrukslån og det er du og en eventuell med låntaker som sitter med ansvaret for at alle betingelser oppfylles. Vi oppfordrer alle som skal låne penger til først å vurdere egen betalingsevne, samt nødvendigheten av et forbrukslån. Vi i Penger Til Deg understreker at all informasjon i denne artikkelen er presentert etter beste evne, på en mest mulig objektiv måte. Innholdet er ikke påvirket av noen med interesser innen finans eller banknæringen. Før man eventuelt tar opp forbrukslån eller låne penger på en annen måte oppfordrer vi til å kikke innom Forbrukerrådets nettsider. 


Flere artikler fra Penger Til Deg.
Låne Penger - Nyttig før du låner penger.
Kredittkort - Om fordeler og ulemper ved kredittkort.
Sparing - Nyttig om risikofri sparing i bank.
Tjene Raske Penger - Les eller send epost og tjen gode penger.
Deltidsjobb - Om deltidsjobb, søknad, intervju, med mer.