Hjem > Anbefalte om Penger > Låne Penger - Oversikt
 
 

 
Låne Penger - Oversikt

 
Å låne penger er en viktig avgjørelse som man bør bruke litt tid på. Tilbudene er mange og konkurransen om kundene er stor. Ved å bruke litt tid vil man kunne spare en god del  penger på bedre lånebetingelser. Å låne penger kan både være nødvendig og det kan være en fornuftig løsning som styrker din personlige økonomi. Kostnadene ved et lån, samt formålet med å låne penger vil langt på vei avgjøre hvordan din personlige økonomi påvirkes.

Her finner du en oversikt med artikler og tips om å låne penger. Boliglån, forbrukslån og kredittkort er vanlige former for lån som vi omtaler nærmere. Penger Til Deg ønsker å understreke at informasjonen om det å låne penger er ment som nettopp det. Vi tilbyr gratis informasjon som vi etter beste evne presenterer så objektivt som mulig. Denne artikkelen er ikke betalt eller på andre måter påvirket av noen med interesse innen finansbransjen.

Låne Penger - Nyttige tips
I denne artikkelen ser vi nærmere på det å låne penger. Hva man bør låne penger til, samt hvor mye penger man bør låne er emner som omtales. Vi ser også nærmere på avdragsfrihet og nedbetalingstid, en vært viktig forutsetning for deg som skal låne penger. Videre finner du tips om hvordan du kan oppnå best mulig betingelser. Å låne penger medfører kostnader som man naturligvis bør forsøke å redusere så mye som mulig. Mer om å låne penger.


 
 
Låne Penger – Boliglån
De aller fleste av oss ender før eller siden opp med et boliglån. Forutsatt at man låner penger med greie betingelser vil et boliglån vanligvis være en løsning som styrker den personlige økonomien. Kostnadene ved et slikt lån må ses i forhold til kostnader ved leie av bolig som for de fleste er alternativet til å kjøpe egen leilighet eller eget hus. Over tid vil verdistigning på en bolig også være en viktig faktor. I denne artikkelen ser vi nærmere på forskjellige typer boliglån. Vi ser også på betalingsevne, noe som er svært viktig når du skal låne penger. Kostnader ved et boliglån er også et emne som omtales. Vi ser også på fordeler og ulemper ved å låne penger med fastrente. Mer om boliglån

Låne Penger - Forbrukslån
Forbrukslån betyr vanligvis at man låner penger uten sikkerhet. Disse pengene står man så fritt til å disponere slik man ønsker. Et forbrukslån gir med andre ord stor frihet, noe som ikke bare er positivt. Forholdsvis høye renter gjør at man bør tenke seg nøye om før man låner penger til forbruk. I denne artikkelen ser vi på hva som er viktig før du søker om forbrukslån, samt hva som er viktig for at du skal få din søknad om å låne penger innvilget. Vi ser også på fordeler og bakdeler med et forbrukslån. Å låne penger betyr at man bør legge ned litt arbeid i å oppnå best mulig betingelser, noe du finner tips om i denne artikkelen. Mer om forbrukslån.

Låne Penger - Kredittkort
Et kredittkort betyr stor fleksibilitet i forhold til det å låne penger. Kostnadene påløper ikke før man faktisk bruker penger fra et kredittkort og i tillegg er det vanlig med en rentefri periode. Sammen med gode bonusavtaler gjør dette at et kredittkort kan være svært positivt for den private økonomien, men det forutsetter disiplin og kontroll på egen økonomi. Mer om fordelene ved å låne penger gjennom et kredittkort finner du i denne artikkelen. Vi ser også nærmere på ulempene med et kredittkort, i første rekke de høye rentene. Du finner også informasjon om søknadsprosessen, samt om test av kredittkort. Mer om kredittkort.