Hjem > Låne Penger > Boliglån - Nyttig Informasjon
 
 
 

 
Låne Penger
For deg som skal ta opp Boliglån
 
 
Vurdere du å ta opp boliglån eller eventuelt refinansierer et eksisterende lån? Å låne penger er en stor avgjørelse og det er viktig å vite hva man begir seg ut på. Å låne penger er ofte nødvendig og et boliglån vil kunne vise seg å være bra for din personlige økonomi. I denne artikkelen vil du finne tips og informasjon om mulighetene til boliglån, om hva du kan gjøre for å få innvilget et boliglån med best mulig betingelser, samt hva det er viktig å tenke over før du låner penger.

Før du låner penger
Først av alt bør du finne ut hvor stort boliglån du vil være i stand til å betjene. Det er din eller din families samlede betalingsevne som vil avgjøre dette og derfor er det viktig med god oversikt over egen økonomi før man låner penger. Dersom man ikke har annen gjeld er det vanlig å gå ut fra at man kan betjene et boliglån som tilsvarer 2 til 2,5 ganger bruttoinntekt (lønn før skatt). Man skal imidlertid være svært forsiktig med å bruke slike generelle antakelser som grunnlag for å låne penger. Det er din personlige økonomi og betalingsevne som bør legges til grunn når du skal ta opp boliglån.

Din betalingsevne
Det er ikke bare inntekten som er avgjørende for hvor stort boliglån man kan betjene, men hvor mye penger man tjener er naturligvis en viktig faktor. Husk at et boliglån løper over lang tid og det er derfor stabile og langsiktige inntekter som bør legges til grunn når man skal låne penger. Nødvendige utgifter er også en viktig faktor som man bør ha god kjennskap til før et eventuelt boliglån tas opp. Tenk nøye gjennom følgende før du låner penger. Hvor store er dine månedlige utgifter i dag? Vil det oppstå nye faste utgifter i overskuelig fremtid? Hvilke utgifter kan du redusere eller kutte ut dersom det skulle bli nødvendig?


 
 
Et budsjett er et nyttig og anbefalt hjelpemiddel for alle som skal låne penger. Du finner mange kalkulatorer som lar deg regne ut betalingsevne, samt hvor stort boliglån du kan betjene. Disse tar imidlertid i liten grad hensyn til særtrekk i din private økonomi. Vi i Penger Til Deg anbefaler alle å utarbeide sitt eget budsjett før man låner penger. Kalkulatorer som nevnt ovenfor kan så benyttes til å kvalitetssikre egne utregninger. Det er forholdsvis enkelt å sette opp et budsjett ved å benytte Excel eller lignende program. Husk alltid å ta høyde for at renta kan stige når du låner penger. En rentestigning på inntil 5 prosent bør man kunne tåle dersom man skal ta opp boliglån.
 
Forskjellige boliglån
Et førstehjemslån
er et tilbud om å låne penger som er rettet mot yngre mennesker som skal kjøpe sin første bolig. Dette er en type boliglån man kun får ta opp en gang og ikke alle banker tilbyr dette. Å låne penger på denne måten betyr vanligvis at man får svært gode betingelser. Man kan forvente et boliglån med gode rentebetingelser og man kan vanligvis låne fra 90 til 100 prosent av kjøpesummen. Dette forutsetter naturligvis at man har godkjent betalingsevne. Noen banker krever at man er under 34 år og/eller har BSU konto for at man skal få førstehjemslån.

Dersom du ikke får låne penger fra private banker og/eller mangler egenkapital kan du søke om Startlån fra husbanken. Mer info får du på deres nettsider eller fra din egen kommune som er ansvarlig for slike boliglån.

Rammelån er en form for boligkreditt som gir den som låner penger stor økonomisk frihet. Med pant i boligen får man kreditt oss banken, noe som kan minne litt om kontokreditt eller kredittkort. Grunnet sikkerhet i boligen er imidlertid betingelsene på er rammelån svært gode og mange benytter et slikt lån til å kjøpe bil, båt eller lignende. Dette er som nevnt en form for boliglån som gir stor frihet og så lenge man holder seg innenfor lånerammen kan man i stor grad ta ut og betale inn penger som man ønsker. Med frihet følger det som kjent også ansvar. Et slikt boliglån bør absolutt ikke benyttes til å finansiere forbruk. Da ender man fort opp med å låne penger for å betale egen gjeld, helt til man en dag ikke lenger kan betjene gjelden.


 

Annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp gjennom hele låneperioden. I begynnelsen vil man da betale mest renter, mens avdragsdelen stiger etter hver som lånesummen reduseres. Å låne penger på denne måten er den desidert vanligste formen for boliglån. Den store fordelen med å låne penger på denne måten er en forutsigbar økonomi som følge av at man har god kontroll på kommende låneutgifter. En annen fordel er at man betaler lite avdrag de første årene, noe som ofte er til stor hjelp for alle som er i en etableringsfase når de låner penger.

 
Serielån betyr at man betaler like store avdrag gjennom hele låneperioden. Renter kommer i tillegg til dette og rentekostnaden vil naturligvis være fallende etter hvert som et boliglån reduseres. Det vil si at man ved å velge et slikt boliglån vil ha høyest låneutgifter de første årene. Fordelen med å låne penger på denne måten er at de totale lånekostnadene vil være mindre som følge av at man betaler høyere avdrag til å begynne med. I utgangspunktet vil vi ikke anbefale noen å låne penger på denne måten. En lavere total lånekostnad skyldes at slike boliglån betales raskere ned. Det står man fritt til å gjøre også med et annuitetslån og da har man i tillegg sikkerheten med relativt lave terminbeløp i en etableringsfase.

Boliglån med fast eller flytende rente
Når man låner penger til bolig er det som regel mulig å velge mellom fast og flytende rente. Fast rente vil si at man binder renta for en bestemt periode og denne blir da ikke endret uansett hva som skjer i pengemarkedet. Å låne penger med fastrente gir stor trygghet for den som låner penger. Dette fordi man med et slikt boliglån gjennom hele fastrenteperioden vil vite hvor stor de månedlige kostnadene er.

En flytende rente vil endre seg med markedsrenta. Det vil si at man kan risikere at lånekostnadene stiger forholdsvis mye, men de kan også reduseres tilsvarende. Over tid viser deg seg at flytende rente på et boliglån vil gi lavest rentekostnader. Fastrente er imidlertid et svært godt tilbud til dem som ikke tåler høyere rente. Man kan gjerne si at fastrente på et boliglån er en form for forsikring. Man velger litt høyere rentekostnader for å sikre seg dersom renta stiger mye. Alle som låner penger bør vurdere dette nøye og ta avgjørelsen basert på egen betalingsevne, samt et eventuelt ønske om ekstra sikkerhet. Rentenivået på det tidspunktet man eventuelt binder renta bør naturligvis også tas med i vurderingen.

Hva koster det å låne penger
Kostnaden ved et boliglån er naturligvis avgjørende for hvor mye penger du kan låne. Sammen med din betalingsevne er det dette som bør avgjøre hvor stort boliglån du tar opp. Valget mellom å låne penger med fast eller flytende rente, samt valget mellom serie og annuitetslån er valg som vil påvirke kostnaden ved et boliglån.

Forskjellen på nominell og effektiv rente bør man kjenne til før man låner penger. Nominell rente er den løpende renten, mens effektiv rente er nominell rente inkludert gebyrer. Gebyr i forbindelse med vurdering av verdi/lånetakst, samt i forbindelse med tinglysing er imidlertid ikke inkludert i den effektive renten.


 
 
Valg av nedbetalingstid vil sammen med eventuell avdragsfrihet være svært viktig når man låner penger. Disse valgene vil ikke bare påvirke den totale lånekostnaden, men også dine månedlige utgifter ved et boliglån. Kort forklart vil lengre nedbetalingstid og/eller avdragsfrihet gir en høyere total lånekostnad, men samtidig et lavere månedlig terminbeløp. 20 år er en vanlig nedbatelingstid for et boliglån, men noen banker tilbyr deg å låne penger med opptil 40 års nedbetalingstid og opptil 10 års avdragsfrihet.
 
En annen faktor som påvirker kostnaden ved et boliglån er regelen om rentefradrag i selvangivelsen. I utgangspunktet kan man trekke fra 28 prosent av påløpte renter. Det vil si at man i realiteten bare betaler 72 prosent av renten når man låner penger. Videre vil din betalingsevne, samt den sikkerheten du kan stille ha betydning for kostnaden ved et boliglån. Der samme gjelder ditt kundeforhold til banken, eller eventuelt det å finne en bank som gir deg bedre betingelser på ditt boliglån. Dersom man har egenkapital, god betalingsevne, samtidig som man kan stille god sikkerhet vil man naturligvis få best betingelser når man skal låne penger.

For å få boliglån
Ingen ønsker å låne ut penger som de ikke med stor sannsynlighet vil få tilbake. Din betalingsevne er derfor avgjørende for muligheten til å ta opp boliglån. Sammen med den sikkerheten du eller eventuelle kausjonister kan stille vil betalingsevnen i stor grad avgjøre om du får låne penger, hvor mye penger du får låne, samt til hvilke betingelser du får låne penger. Betalingsvilje er også viktig for banker og andre institusjoner som låner ut penger. Det vil si at man ikke bør ha registrerte betalingsanmerkninger eller inkassosaker på seg. Videre vil det å ha spart faste beløp over tid telle positivt med tanke på muligheten til boliglån. Det viser nemlig evne og vilje til å økonomiske forpliktelser.

Det er stor konkurranse om lånekundene og man bør alltid undersøke hvor man får de beste betingelsene før man låner penger. Å ta opp boliglån er en av de viktigste beslutningene man kan ta og da bør man naturligvis bruke den tiden som er nødvendig for å få best mulig betingelser. Mer informasjon om dette finner du i artikkelen Låne penger – generelle tips.

Penger Til Deg ønsker å understreke at informasjonen i denne artikkelen er ment som nettopp det. Vi tilbyr gratis informasjon som vi etter beste evne presenterer så objektivt som mulig. Denne artikkelen er ikke betalt eller på andre måter påvirket av noen med interesse innen finansbransjen. Vi anbefaler alle å besøke forbrukerrådet sine nettsider før man tar opp boliglån eller låner penger til andre formål. 

Her finner du nyttig informasjon om forbrukslån.

Her finner du tips og info om kredittkort.
Her finner du en oversikt over emnet låne penger.
Nyttige sparetips finner du i artikkelen spare penger.
Muligheter til å tjene penger finner du i artikkelen Blogging.