Hjem > Spare Penger > Sparing i bank uten risiko
 
 

 
Spare Penger
Sparing i bank uten risiko

 
 
Sparing i bank er en vanlig måte å spare penger på. I denne artikkelen finner du tips og informasjon om fordeler og ulemper ved de forskjellige mulighetene for sparing i bank. Vi ser også nærmer på hva man bør være oppmerksom på, samt hvordan man oppnår best mulig betingelser når man skal spare penger i bank eller andre finansielle foretak.

Før man velger en form for sparing bør man vurdere følgene av avgjørelsene man tar. Er det potensiell avkasting eller sikkerhet som er viktigst? Har man virkelig anledning til å binde opp penger over tid? Hva er formålet med å spare penger? I artikkelen spare penger – generelle tips, vil du finne informasjon og tips om denne typen vurderinger. Nå ser vi som nevnt nærmere på mulighetene for sparing. Tradisjonell sparing i Norske banker er svært trygt. For hver kunde garanterer Bankenes sikringsfond for inntil to millioner kroner.

Først et lite tips om sparing. Uansett hvor du velger å spare penger, kan et fast trekk fra konto være en svært god løsning. Man vil som regel ikke legge spesielt merke til at noen hundrelapper trekkes den dagen lønnen kommer på konto. Over litt tid vil man på den måten kunne spare svært mye penger. Hvor mye penger man velger å spare er naturligvis et personlig valg som man bør tilpasse sin egen økonomi, samt sine egne ønsker.


 
 
Bruks og lønnskonto
Med tanke på sparing er slike kontoer en dårlig løsning, noe som skyldes til dels svært dårlige rentebetingelser. Selv om det finnes tilbud om kombinert lønns og sparekonto, er ikke avkastingen mye å rope hurra for. Mange krever også at man har en bestemt minimumssum på kontoen før man oppnår bedre rentebetingelser. Dersom man skal spare penger bør man absolutt finne andre alternativ. Likevel vil også en lønns og brukskonto ha betydning i forhold til sparing. Det skyldes naturligvis at man i løpet av et år har en god del penger stående på slike kontoer. Den gjennomsnittlige summen varierer men i snitt er det som nevnt snakk om en god del penger.

For å kunne spare mest mulig penger er rentebetingelsene viktige, men også andre kostnader som gebyr, visa kort og nettbank må tas med i beregningen for å få et riktig bilde av mulighetene til sparing. Å motta 500 kroner mer i renter hjelper lite dersom gebyrene er tilsvarende høyere. Man bør også ta et eventuelt boliglån med i betraktningen, da de fleste banker krever lønnskonto der du har boliglånet. Alt i alt er en lønnskonto ikke egnet til sparing av penger. Sørg for at du har konkurransedyktige betingelser også på en slik konto, men ikke bruk for mye tid på dette. Det finnes andre og mye mer attraktive måter å spare penger på.

Sparing i høyrentekonto
En høyrentekonto er produkt skapt med tanke på sparing. Selv om denne formen for sparing ikke er like populær som tidligere kan dette være et godt alternativ for deg som ønsker å spare penger. Bankgarantiordningen gjør dette til en sikker form for sparing uten risiko. Fordelen er at man i forhold til en brukskonto vil få en god del bedre rentebetingelser ved sparing i høyrentekonto. Bakdelen er at man må regne med et sterkt begrenset antall gebyrfrie uttak. Legg merke til at noen banker knytter rentene til den summen du plasserer der. Det kan for eksempel være et krav om en minimumssaldo på 100 000 for å oppnå de beste rentene. Videre vil naturligvis rentene variere med markedet på samme måte som lånerenter gjør.


 

Sparing i høyrentekonto gir ikke veldig god avkasting, spesielt ikke dersom det generelle rentenivået er lavt. Dersom du først og fremst ønsker at dine penger skal være plassert på en sikker og tilgjengelig måte er likevel dette et godt alternativ for sparing. Ved å flytte 50 000 kroner fra brukskonto til høyrente konto er det gode penger å spare. Faktisk over tusenlappen årlig. Sparing i høyrentekonto er også et godt alternativ dersom du sparer penger til et spesielt formål som båt eller bil. Boliglån og andre kundeforhold i en bank vil normalt ikke bli påvirket av en høyrentekonto og dermed står du fritt til å velge sparing i en bank med gode rentebetingelser. En prosent forskjell i rente kan utgjør en god del penger i løpet av et år. Der er med andre ord mulig å spare en god del mer penger ved å bruke litt tid på å finne best mulig betingelser for sparing i høyrentekonto.

 
Boligsparing for ungdom (BSU)
BSU er i utgangspunktet en svært gunstig form for sparing med svært gode betingelser. Høye renter og 20 prosent skattefradrag tilsier at de aller fleste bør spare penger på denne måten. Noen regler og forutsetninger setter imidlertid begrensinger på mulighetene til sparing gjennom BSU.

Ordningen gjelder kun til og med det året man fyller 33 år og totalt er det ikke tillatt å spare mer enn 150 000 kroner på denne måten. Årlig sparing er begrenset til 20 000 kroner. Disse summene justeres av politikerne, men ikke ofte. Videre kan penger man sparer i BSU kun benyttes til boligformål. Det vil si til kjøp av ny bolig, eller under visse betingelser til nedbetaling av eksisterende boliglån. Dersom disse betingelsene ikke oppfylles vil det koste en god del penger og man bør således være sikker på ønsket om å kjøpe egen bolig før man benytter denne formen for sparing.

Som nevnt får man svært gode rentebetingelser, men skattefradraget er likevel det aller beste med sparing i BSU. Ved å spare 20 000 kroner vil man få et skattefradrag på 4000 kroner. Dersom man ikke har skattbar inntekt kan det altså være en ide å vente med denne formen for sparing. Ved i stedet å spare penger i en høyrentekonto kan man flytte disse pengene over til BSU sparing på et tidspunkt, hvor man kan dra nytte av skattefordelen. Vær imidlertid oppmerksom på den årlige grensen på 20 000 kroner.

Dette er en form for sparing som anbefales for de aller fleste. Betingelsene er svært gode, spesielt tatt i betraktning av at dette er sparing uten risiko. Å spare penger gjennom BSU vil i tillegg være en stor fordel når man skal søke om boliglån, noe du finner mer informasjon om i artikkelen Tips om boliglån.

Bedre betingelser
Dette er de vanligste formene for sparing som har det til felles at de er risikofrie. Før man begynner med sparing anbefaler vi at forskjellige tilbud undersøkes. Renter og andre betingelser vil variere fra bank til bank og det er mulig å spare mye ekstra penger ved å finne de beste tilbudene. Dersom du allerede har et godt kundeforhold til en bank bør du undersøke mulighetene for bedre betingelser når det gjelder sparing. Konkurransen om gode bankkunder er stor og mange finansinstitusjoner strekker seg forholdsvis langt for å beholde gode kunder. Sparing av penger betyr naturligvis at man ønsker best mulig avkasting. Da er det dumt ikke å benytte alle muligheter til å øke denne. Finansportalen har gode oversikter hvor du finner forskjellig tilbud om sparing.

Det finnes mange andre muligheter til sparing gjennom banker og finansinstitusjoner. Sparing i aksjefond, aksjer, obligasjoner, forsikringsfond, pengemarkedsfond, med mer gir mulighet til høy avkasting. Slike former for sparing medfører imidlertid også risiko. Vi kommer tilbake med en egen artikkel om fordeler og ulemper ved å spare penger på denne måten. 

Her er lenker til noen populære artikler fra Penger Til Deg.
Forbrukslån - Nyttig før du låner penger
Spare penger - Om sparing på innkjøp og dagligvarer
Gratis ting - Noen gode muligheter til sparing på gratis ting
Deltidsjobb - Informasjon om hvordan du skaffer deg deltidsjobb
Låne Penger - Nyttig før du låner penger.