Hjem > Låne Penger > Låne penger - Nyttig informasjon
 
 

 Låne Penger?
Vi gir deg tips og informasjon

 

De aller fleste av oss vil før eller siden finne det nødvendig å låne penger. Boliglån er noe de fleste tar opp. Billån er også svært vanlig og ofte nødvendig. Hvordan kan du øke mulighetene for å få innvilget slike lån? Hvordan får du best mulig rente? Hvor lang nedbetalingstid bør man foretrekke?

I noen situasjoner kan et kredittkort eller et forbrukslån også både vise seg som en nødvendig og god ide. Vi gir deg tips om renter, betingelser og tilbakebetaling. Det er til dels store forskjeller i betingelser på denne typen lån, noe som betyr at det er mye penger å spare ved å foreta de riktige valgene.

Hva bør man låne penger til?
I utgangspunktet skal man være forsiktig med å låne penger. Med boliglån stiller det seg imidlertid litt annerledes. Man låner da penger til å kjøpe en eiendel som over tid med stor sannsynlighet vil stige i verdi. Et fornuftig boliglån som man har forutsetninger for å betjene vil ofte vise seg å være et bra valg. Et billån betyr at man låner penger til å kjøpe en eiendel som synker forholdvis raskt i verdi. Sett fra et økonomisk perspektiv vil dette sjeldent være et fornuftig valg, men trenger man en bil så er ofte et lån løsningen.

Å låne penger til forbruk bør man i utgangspunktet unngå. I enkelte situasjoner vil lån til forbruk være nødvendig og også fornuftig, men man bør alltid vurdere andre muligheter først. Vi kommer tilbake med mer informasjon om de forskjellige måtene man kan låne penger på. Det vil i hovedsak si boliglån, billån, forbrukslån, samt kredittkort.

 
 
       
Her finner du oversikt over artikler om det å låne penger.

Hvor mye penger bør du låne?
Før du låner penger bør du ha alle forutsetninger klart foran deg. Foruten selve lånebeløpet er det flere forutsetninger som vil bli avgjørende for din fremtidige personlige økonomi. Rentebetingelser, nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet er slike forutsetninger. Først og fremst må du beregne din egen betalingsevne. Det finnes mange lånekalkulatorer som lar deg beregne hvor mye penger du har råd til å låne. En slik kalkulator er et nyttig hjelpemiddel, men ikke stol blindt på disse. Tallene du får fra slike beregninger bygger vanligvis på gjennomsnittsberegninger. Benytt en lånekalkulator som i størst mulig grad lar seg tilpasse individuelle forskjeller. Utgiftsposter som mat, bil, ferie vil for eksempel variere mye fra person til person. Gjennomfør denne prosessen nøye og regn ut hvor mye du kan betale i renter og avdrag hver måned. Det er svært viktig at dette beløpet er realistisk. Dersom du er i tvil bør du beregne forsiktig. Det er naturligvis bedre å sitte igjen med penger hver måned, enn alternativet som er at man ikke kan betjene gjelden.
 
Flere tilbud om å låne penger
Forarbeidet som du nå har utført vil styrke din posisjon når du skal låne penger. Kunnskap om egen økonomi, egen betalingsevne og generelle lånebetingelser er en stor fordel når man søker lån. Alle som låner ut penger er underlagt forholdsvis strenge krav som er ment å beskytte deg som kunde. Likevel ligger det i sakens natur at en bank ønsker at du velger å låne penger nettopp oss dem. Like naturlig er det at de ikke tilbyr deg bedre betingelser enn det som kreves i forhold ti lovverk eller i forhold til å få deg som kunde. Når du skal låne penger nytter det med andre ord ikke å stå med lua i hånda og håpe på det beste.

Det er stor konkurranse om å få låne penger til kunder med god betalingsevne. Dette er noe du som kunde bør utnytte. I utgangspunktet er det ikke du som er heldig dersom du får innvilget en søknad om å låne penger. Det er banken som er heldig fordi du velger å låne penger fra dem. Hent inn lånetilbud fra flere banker, eventuelt finansinstitusjoner og vurder disse nøye før du bestemmer deg. Nedbetalingstid, avdragsfrihet og rentebetingelser er viktige faktorer som bør vurderes.

Effektiv rente er et begrep som er viktig for alle som vurderer å låne penger. Effektiv rente vil si nominell rente inkludert gebyrer. Alle som låner ut penger har plikt til å oppgi effektiv rente og dermed har man et glimrende utgangspunkt for å sammenligne forskjellige lånetilbud.

 

Nedbetalingstid og avdragsfrihet
Nedbetalingstid og mulighet for avdragsfrihet bør som nevnt også være en del av vurderingen før man låner penger. Dersom man kommer i en uventet vanskelig økonomisk situasjon kan muligheten til avdragsfrihet være til stor hjelp. For personer i etableringsfasen er avdragsfrihet på et boliglån ofte til stor hjelp. En et lån med lang nedbetalingstid vil gi en tilsvarende hjelp til personer som er i etableringsfasen eller av andre årsaker ønsker å betale lavere avdrag. Kort forklart betyr avdragsfrihet og/eller lengre nedbetalingstid reduserte månedlige utgifter. Vær imidlertid oppmerksom på at den samlede rentekostnaden ved å låne penger vil øke ved å benytte seg av disse mulighetene.

 

Den enkelte må selv foreta sine egne prioriteringer i forhold til dette. Husk imidlertid at du skal kunne betjene gjelden også dersom rentene stiger. Vurder derfor avdragsfrihet og nedbetalingstid i forhold til din betalingsevne. Din økonomiske situasjon på det tidspunktet du skal låne penger bør være grunnlaget for dine vurderinger. Eventuelle forventninger om høyere lønn eller lignende som ligger fremover i tid innebærer usikkerhet og bør ikke medregnes. Dersom din betalingsevne skulle forbedre seg, står du fritt til å øke nedbetalingen av gjelden.
 
Å låne penger er ditt valg
Velg det lånetilbudet som best oppfyller dine krav og ønsker. Det er du som skal låne penger og det er du som skal betale tilbake. Gode råd og tips bør man imidlertid aldri takke nei til. Det finnes også andre vurderinger man bør foreta før man låner penger. Ved boliglån har man for eksempel valget mellom fast og flytende rente. Et annet eksempel er forbrukslån hvor man bør vurdere om det er best å låne penger med eller uten sikkerhet. Som nevnt vil vi komme tilbake til de forskjellige formene for lån, da med nærmere informasjon om hva som er viktig før man låner penger.

Penger Til Deg ønsker å understreke at informasjonen i denne artikkelen er ment som nettopp det. Vi tilbyr gratis informasjon som vi etter beste evne presenterer så objektivt som mulig. Denne artikkelen er ikke betalt eller på andre måter påvirket av noen med interesse i finansbransjen. Vi anbefaler alle å besøke forbrukerrådet sine nettsider før man låner penger

Flere artikler om penger.
Lett Tjente Penger - Gode muligheter til penger på nett.
Sparing i bank - Nyttig om risikofri sparing i bank.
Boliglån - Tips og info for deg som vurdere å låne penger.
Forbrukslån - Tips og info for deg som vurdere å låne penger.
 Kredittkort - Tips og info for deg som vurdere å låne penger.