Hjem > Tjene Penger På Nett > Arbeide Hjemmefra
 
 
Arbeide Hjemmefra
 
Tjene Penger på "Data Entry Jobs" 

 
Har du hørt uttrykket Data entry jobs? Det er en av de desidert største og mest populære mulighetene til å tjene penger på internett. I USA er dette stort og flere anerkjente amerikanske medier som CNBC har omtalt denne muligheten til å arbeide hjemmefra.

Muligheter for alle
Data entry jobs kan oversettes til behandling av data. Hovedsakelig vil arbeidsoppgavene besta av å registrere data. Det vil for eksempel si å legge inn korte tekster, tall, fakturaer og lignende inn på data. Ikke verdens mest spennende jobb, men en god mulighet til å arbeide hjemmefra. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring for å kunne gjøre dette arbeidet, noe som betyr at alle i utgangspunktet kan tjene penger på denne måten.

Litt erfaring og kjennskap til data og bruk av PC vil likevel være en fordel. Vanligvis skal du legge inn data i ferdige maler og dermed behøver du kun å legge inn ord og tall på riktig plass. Videre er det vanlig å få betalt per oppdrag. Det vil si at dess kortere tid du bruker, dess bedre timelønn vil du få. Mulighetene til å tjene penger vil med andre ord avhenge av hvor raskt du kan registrere data. Det betyr ikke at erfaring og kjappe fingre er nødvendig. Som nevnt vil de aller fleste kunne arbeide hjemmefra med databehandling. Forskjellen er bare at det for noen vil gå litt tregere i starten.


Utfordringen
Mulighetene til å arbeide hjemmefra er gode og ti-tusenvis av mennesker tjener penger på denne måten. Det betyr ikke at du bare kan skrive et brev til en bedrift og så få arbeid. For å kunne tjene penger behøver du tilgang til denne typen oppdrag, noe du kan få på to måter. Den ene er gjennom å kjøpe lister med slike jobbmuligheter. Det selges dusinvis av slike lister på internett og prisen er vanligvis grei. Problemet er at du ikke har noen garanti for t du virkelig får arbeid fra slike lister.

 

En typisk liste inneholder gjerne 2000 muligheter til å arbeide hjemmefra med databehandling. Du betaler 25 dollar for en e-bok med denne listen og tips for hvordan du skal kontakte bedrifter på listen. Det gir deg ingen garanti for at du vil tjene penger. For alt du vet, inneholder disse listene kun navnet på tilfeldig valgte firma. Det eksisterer slike lister som faktisk tilbyr reelle muligheter til å arbeide hjemmefra, men det forekommer også mye svindel.

Selv om du skulle være så heldig å kjøpe riktig liste, vil du fremdeles ha mange utfordringer. Du må sannsynligvis investere i programvare, skaffe deg nødvendige maler, lære deg hvordan det hele fungerer, samt lage et system for å kreve betaling. Færre og færre kjøper nå slike lister, noe vi kan se fordi de blir stadig mindre populære på store salgssteder for denne type netthandel. Dersom du ønsker å tjene penger på å arbeide hjemmefra med databehandling, anbefaler vi ikke denne muligheten. Det finnes et alternativ som både er bedre og enklere.

Bli medlem av et team
Som nevnt vil dine muligheter til å tjene penger være avhengig av tilgang til arbeidsoppgaver, men de aller fleste vil også ha behov for hjelpemidler og informasjon. Det kan du få ved å bli medlem i et team. Det finnes flere slike muligheter og de fleste bygger på de samme prinsippene. Dersom du ønsker å arbeide hjemmefra på denne måten, anbefaler vi My Data Team Global. Der er mulighetene til å tjene penger svært gode, både for deg som ønsker en ekstra inntekt og for seg som på sikt ønsker en inntekt du kan leve av.

My Data Team Global
Dette er en stor aktør på dette markedet og de har allerede svært mange medlemmer. På flere av de største nettportalene som formilder og selger slike muligheter som dette, er My Data Team Global den desidert mest populære muligheten. Av flere tusen forskjellige sider, nettsteder, e-bøker og lignende som tilbyr muligheter til å arbeide hjemmefra, så er dette den desidert mest valgte. Det skyldes et godt rykte, en rimelig pris, og et meget godt og gjennomtenkt opplegg som allerede har fungert i mange år.


My Data global Team tilbyr gir deg full opplæring, nødvendig programvare, nyttige hjelpemidler, samt tilgang til de beste oppdragene. De krever ingen spesielle kvalifikasjoner og ei heller erfaring innen databehandling fra deg som ønsker å bli medlem, noe som betyr at alle har muligheten til å tjene penger på denne måten.

Det koster 49,95 dollar for å bli medlem i My Data Team Global. Dette er en engangsavgift som gir deg tilgang til support, opplæring, arbeidsoppgaver, med mer, så lenge du ønsker. Etter at du har blitt medlem vil du raske komme i gang med å arbeide hjemmefra. Først vil du få nødvendig opplæring, hvor du vises nøyaktig hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Videre vil de guide deg gjennom prosessen med å få best mulig arbeidsoppgaver. Kort forklart kan vi si at My Data Global Team gir alle sine medlemmer den opplæringen, den programvaren, de arbeidsoppgavene, samt de ressursene som medlemmene har behov for, slik at de kan arbeide hjemmefra og tjene penger gjennom å registrere forskjellig data.


 
 
Usikker?
Lurer du på hvorfor noen tilbyr deg denne muligheten for en så liten sum? Det er for så vidt et godt spørsmål og svaret er enkelt og greit penger. My Data Team Global kunne helt sikkert økt prisen for å tjene litt penger på medlemmene sine. Dette er imidlertid for småpenger å regne, sammenlignet med summene det omsettes for. Nå er ikke akkurat avtalene mellom disse bedriftene noe vi har kjennskap til, men det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg inntektspotensialet.

Vi antar at My Data Team Global blant annet tjener gode penger på å skaffe personer til å utføre arbeidet. Om de får betalt per oppdrag medlemmene deres utfører, eller for hvert medlem som knyttes til en bedrift har vi ikke peiling på. Strengt tatt har det heller ikke betydning. Det som er viktig er at de tilbyr deg en reell og god mulighet til å tjene penger gjennom å arbeide hjemmefra. Vi kan for øvrig nevne at medlemskapet i dette teamet kommer med en 60 dagers pengene-tilbake garanti.

Oppsummering
Vi oppsummerer denne muligheten til å arbeide hjemmefra med å anbefale den. Dette er først og fremst en god mulighet til å tjene penger uten at det kreves erfaring eller spesielle egenskaper. Videre er dette noe så sjeldent som en mulighet hvor det ikke bare er amerikanere og engelskmenn som får tjene penger. Mulighetene er like gode for alle. Som nevnt vil du få nødvendig opplæring og oppfølging, men husk at du må utføre selve arbeidet selv. Det er ikke spesielt vanskelig og heller ikke spesielt tidkrevende. Men, det må utføres dersom du skal kunne tjene penger.

Et lite tips til slutt. Ikke tro at du blir rik gjennom å arbeide hjemmefra med å registrere data. My Data Team Global nevner at enkelte av deres medlemmer tjener fra opp mot 5000kr per dag. Det er det kun et noen svært få personer som vil oppleve og absolutt ikke noe du bør forvente deg. Det er mulig og det sier noe om potensialet, med først og fremst bør du konsentrere deg om å tjene penger nok til at du kan arbeide hjemmefra

Flere artikler fra Penger Til Deg
Tjene Raske Penger - Om muligheter til en inntekt ved hjelp av epost
Kredittkort - Nyttig før du låner penger eller søker kredittkort
Tjene Penger På Nett - Skriv Blogginnlegg for andre og tjen penger
Lett Tjente Penger - Spilltesting og andre muligheter til penger på nett.