Hjem > Tjene Penger På Nett > Tjene Penger på eBay
 
 
 
Tjene Penger på Netthandel
 Alle Kan Selge På eBay
 


 
En av de desidert beste mulighetene til å tjene penger på nettsalg er å selge på eBay. Gjennom å selge varer for andre, er det allerede tusenvis av mennesker som tjene gode penger hjemmefra. Det er absolutt mulig og lykkes og faktisk er dette en av de enklere mulighetene til å tjene penger. De fleste vil nok hevde at det er den desidert enkleste og ikke minst beste muligheten til å lykkes. Vel å merke for deg som ikke ønsker å investere i egen nettbutikk.

Gode Muligheter
Alle kan selge på eBay og de aller merkeligste ting blir solgt. Hver eneste time utføres det tusenvis av salg, med andre ord et godt utgangspunkt for deg som ønsker å tjene penger på nettsalg. Noen av årsaken til eBay sin store popularitet er det faktum at det svært enkelt. Både innmelding, betaling, samt det å legge ut varer for slag er svært enkelt. Du behøver med andre ord ikke spesielle kunnskaper om data, programmering og lignende. Den eneste forutsetningen for å kunne selge varer på eBay er faktisk at du har tilgang til internett.

Det betyr ikke at det er enkelt å tjene penger på eBay, spesielt ikke dersom du ønsker å tjene mye penger på nettsalg. Din evne til å velge de riktige varene, samt hvordan disse presenteres, vil i stor grad bestemme hvorvidt du lykkes med å selge på eBay. Vi kommer tilbake til dette punktet.


 
Om å selge på eBay
For å kunne selge på eBay kan du registrere deg for en gratis konto. Vi anbefaler at du leser vilkår, tips og informasjon før du begynner med nettsalg. Videre bør du vurdere å selge noen av dine private ting før du for alvor forsøker å tjene penger. Gjennom å selge ting du ikke lenger har bruk for, vil du lære hvordan eBay fungerer, noe som selvfølgelig er en forutsetning for å kunne tjene penger på denne måten.

Valg av varer
Som nevnt vil valg av produkter være avgjørende for mulighetene til å tjene penger gjennom å selge på eBay. Konkurransen er stor og millioner av produkter selges på dette nettstedet. Det betyr imidlertid ikke bare stor konkurranse, det betyr også at potensialet er enormt. Det finnes forskjellige strategier når deg gjelder valg av varer og det er flere faktorer som spiller inn. Vi nevner her noen av disse, men dette er et omfattende emne og dersom du ønsker å tjene penger på eBay bør du vurdere en guide som denne. Der får du all nødvendig informasjon, samt meget gode tips fra erfarne selgere som i årevis har lykkes med å tjene penger på nettsalg.

En mulighet er å selge populære varer. Slike varer finner du blant annet gjennom søkefunksjonene på eBay. De som lykkes med å selge denne typen produkter vil tjene svært gode penger. Utfordringen her er selvfølgelig konkurransen. Det er drøssevis av personer som selger disse produktene og du må på en eller annen måte hevde deg i konkurransen. Fordelen er den store omsetningen, samt det at kundene vil lete etter dette produktet. Du behøver med andre ord ikke å markedsføre produktet i særlig grad. For å kunne tjene penger er det deg selv som selger du må fremheve, slik at kunden velger å kjøpe av deg.

Den andre muligheten vi nevner er å selge såkalte nisjeprodukter. Det vil si at du velger produkter for spesielt interesserte. Konkurransen vil her være betraktelig mindre, noe som naturligvis øker muligheten til å tjene penger på nettsalg. Her er det ikke først og fremst selgeren som bør markedsføres. Dette vil være produkter som mange potensielle kjøpere ikke er klar over. Muligheten til å tjene penger vil derfor i stor grad avhenge av at du gjør produktet kjent for disse.


 

Anskaffelse av varer
For å kunne selge på eBay behøver du varer. Det er dessverre ofte denne utfordringen som får mange til å gi opp drømmen om å tjene penger på nettsalg. Ved første øyekast kan anskaffelse av varer både virke kostbart og tidkrevende, men det er langt i fra realiteten. Ved å benytte dropp shipping er det mulig å selge varer uten ekstra arbeid og uten kostnader. På mange måter er det droppshipping som gjør det å selge på eBay til en god mulighet for alle som ønsker å tjene penger på internett.


 
 
Vi kommer tilbake med en egen artikkel om droppshipping som du vil finne i menyen. Her nevner vi kort de grunnleggende om denne gode muligheten til å tjene penger på netthandel. Droppshipping betyr at du inngår en avtale med en eller flere leverandører. Du velger så varer fra deres sortiment som du selger, i dette tilfellet på eBay. Når du har foretatt et salg sender du salgsdetaljene til leverandøren som pakker og sender denne til kunden.

Du kan med andre ord konsentrere deg om å selge mest mulig, noe som øker muligheten til å tjene penger. Varelager, pakking, frakt, logistikk og andre krevende arbeidsoppgaver kan du ganske enkelt glemme. Legg merke til at du vanligvis må betale litt for denne muligheten til å tjene penger på nettsalg. Det kan være i form av en fast avgift, eller i form av mindre kommisjon. Det vil si at du tjene noe mindre per vare du selger, sammenlignet med å selge fra eget varelager. Dette er imidlertid en liten pris å betale for denne meget gode muligheten til å selge på eBay. Denne guiden lærer deg å lykkes med dropp shipping.

Øk mulighetene dine
Hvordan du som selger vil være en viktig faktor. Sammen med hvordan du presenterer produktene du selger, vil det være avgjørende for muligheten til å tjene penger gjennom å selge på eBay. Husk at dette er online salg og markedsføring. Potensielle kunder vil verken kunne treffe deg eller se det fysiske produktet. Presentasjon er derfor noe du bør bruke tid på.

Produktene du skal selge bør føres opp med en god og informativ tittel. Det er denne som skal fange kundenes interesse og en dårlig tittel vil nærmest gjøre det umulig å tjene penger. Sammen med tittel bør du benytte et godt bilde av produktet. Det er nemlig slik at de fleste kunder overser oppføringer uten bilde. Selve teksten bør være informativ og oppgi nødvendige fakta. Trekk frem fordelene med produktet, men ikke overdriv. Bilde bør du benytte også her og da gjerne bilder som viser produktet fra forskjellige sider/vinkler. Husk at din mulighet til å tjene penger på eBay i stor grad avhenger av denne presentasjonen. Brukt nødvendig tid og sjekk gjerne hvordan lignende produkter presenteres.

Når det gjelder deg selv som selger, er det svært viktig hvordan du fremstår. For å kunne lykkes må du fremstå som høflig og imøtekommende. Vær behjelpelig med alle typer forespørsler. Det er også viktig å fremstå som pålitelig og ærlig. Nettsalg betyr som nevnt at kunden ikke får se noe annet en et bilde av produktet og tillit til selgeren er derfor meget viktig. Ærlige beskrivelse av produkt, priser og betingelser er med andre ord viktig dersom du skal lykkes med å selge på eBay.

Kom i gang
Det er som nevnt enkelt å selge på eBay. Utfordringen er å tjene gode penger på denne formen for nettsalg. Denne artikkelen er bare ment som en grunnleggende innføring i mulighetene og utfordringene. Erfaring, arbeid og trening må til før du kan lykkes. Da er til gjengjeld potensialet enormt og du kan virkelig tjene penger, svært mye penger. Det finnes mange guider til hvordan du skal lykkes med å selge på eBay. Denne guiden er en av de bedre som finnes på markedet. Det er også den desidert rimeligste og koster kun en drøy femtilapp. I den finner du gode tips og informasjon fra personer som har lykkes. En slik guide vil øke mulighetene til å lykkes og ikke minst spare deg for mye tid og forgjeves arbeid.   

Flere artikler fra Penger Til Deg.
Tjen Penger på Hobby - Det finnes flere muligheter til å lykkes med dette.
Lett Tjente Penger - Testing av spill og andre muligheter til penger på nett
Tjene Raske Penger - Les eller sendt epost og tjen penger
Tjene Penger på spørreundersøkelser - Gratis oversikt over muligheter