Hjem > Tjene Penger På Nett > Penger Fra Kunnskaper
 
 

 
Tjen Penger på Kunnskaper

På internett finnes det flere muligheter til å tjene penger på noe du har kunnskaper om. Det er for så vidt ikke noen revolusjonerende nyhet, da deling av informasjon på mange måter er det nettet dreier seg om. Flere av de gode mulighetene til å tjene penger på kunnskaper er likevel ukjente for mange, noe vi skal forsøke å rette på.

Alle har bestemte emner som de er eksperter på. Det kan være ting du har lært i jobbsammenheng, men også våre hobbyer og interesser gjør oss til ekspert på bestemte områder. Denne ekspertisen kan du tjene gode penger på.


Svar på spørsmål
Ved å svare på spørsmål kan du tjene penger på dine kunnskaper. Det finnes flere nettsider som gir deg denne muligheten som er enkel og gratis. Bortsett fra dine kunnskaper, er grunnleggende kunnskaper i engelsk en forutsetning for å kunne tjene penger på denne måten. Google Translate er for øvrig et meget bra oversettelsesverktøy som du kan benytte helt gratis.

Millioner av mennesker er villige til å betale for svar på alt mellom himmel og jord. Det kan skyldes at de ikke finner svaret noe annet sted, for eksempel et spørsmål om en spesiell hobby. Det kan også være fordi svaret vil kunne spare dem for mye penger. Et godt svar på et spørsmål om bil, kan for eksempel spare spørsmålsstilleren for et unødvendig og kostbart verkstedsbesøk. Kort sagt finnes det tusenvis av spørsmål som du kan tjene penger på gjennom gode svar
.

 

JustAnswer
JustAnswer er den desidert beste muligheten til å tjene penger på denne måten. Det er en meget seriøs tjeneste med mer enn en million fornøyde kunder. Kort forklart legger kundene ut spørsmål og tilbyr en pris for godt svar. Vanligvis fra rundt 20 kroner og opp til flere hundre. Dette nettstedet har eksperter innen mer en hundre kategorier og du kan bli en av disse. Du kan faktisk også starte en ny kategori og øke muligheten til å tjene gode penger.

Å bli ekspert på JustAnswer er gratis og du velger selv når du vil arbeide med å svare på spørsmål online. Dette er som nevnt en meget seriøs aktør, noe som i utgangspunktet er en fordel. Det betyr imidlertid at ikke hvem som helst kan bli eksperter. For å kunne svare på juridiske spørsmål må du for eksempel ha relevant erfaring og/eller utdanning. Som nevnt finnes det mange kategorier og dermed vil mange kunne tjene penger her. Dersom du har et relevant yrke vil mulighetene være best. Det gjelder om du er lærer, bilmekaniker, helsearbeider, elektriker, med mer.  
 
Andre sider
Det finnes en god del sider som lar deg tjene penger gjennom å svare på spørsmål. Ikke aller disse stiller like strenge krav som JustAnswer og på flere av sidene finner du spørsmål som er mer relatert til hobby, interesser og lignende. Med andre ord spørsmål det ikke kreves formell kompetanse for å svare på. Her nevner vi noen av disse mulighetene. Vi har selv ikke forsøkt denne muligheten til å tjene penger og vi har ikke veldig god kjennskap til disse sidene. Det vi vet er at de har mange fornøyde brukere og at det er gratis å forsøke denne muligheten til litt ekstra penger.

Expertbee er en populær mulighet hvor du finner mange forskjellige spørsmål om alt mellom himmel og jord. Slik vi forstår denne siden, kan du gi et bud på hva du skal ha betalte for å svare på et bestemt spørsmål. Betaling skjer via PayPal. en god mulighet til å tjene penger, men siden ligger for tiden nede.

Smallbizadvice er etter det vi forstår også en side hvor du byr på spørsmålene du vil svare på. Her finner du både vanskelige spørsmål som krever fagkompetanse og mer enkle hverdagslige spørsmål som hvor kan jeg finne …?

Webanswers er en side som fungerer litt annerledes. Her kan alle svare på spørsmålene, før det beste svaret blir kåret. Dette svaret blir så publisert og dersom dette er ditt svar, vil du få en andel av annonseinntektene. En spennende og underholdende mulighet til å tjene penger, men vi har ikke peiling på potensialet.


 

Oppsummering
På JustAnswer er det definitivt mulig å tjene penger på kunnskaper. Du kan tjene gode penger, men du må sannsynligvis kunne dokumentere kunnskaper før du kan bli ekspert. De andre sidene vi har nevnt gir også muligheter til å tjene penger, men potensialet kan vi ikke uttale oss om. Så lenge dette er gratis kan det absolutt være verdt et forsøk. Det kan fort vise seg å bli en interessant opplevelse, selv om du skulle ende opp uten å tjene penger.


Flere muligheter
Det finnes mange flere muligheter til å tjene penger på kunnskaper. En mulighet er det vi har gjort her. Du kan starte en blogg eller nettside og på den måten dele dine kunnskaper. Annonser er da en mulig inntektskilde. I artikkelen Tjene penger på blogging finner du tips om denne muligheten. I menyen finner du flere artikler med muligheter til å tjene penger på noe du er flink til, som for eksempel å tjene penger på egne foto eller på en annen hobby.


 
 
Skriv om det du kan
En av de bedre mulighetene til å tjene penger på kunnskaper, er rett og slett å skrive. Du kan blant annet skrive en e-bok og tjene gode penger. Vi kommer tilbake med en egen artikkel om denne muligheten som faktisk er svært god. Den enkleste og beste muligheten er nok likevel å skrive korte artikler for nettsider.

Dette er en meget god mulighet til å tjene penger på internett. Tusenvis av nettsider har et konstant behov for nytt innhold og som vi har nevnt i artikkelen Tjene penger på nett, kan du tjene gode penger på å skrive blogginnlegg og korte SEO-artikler for andre nettsider. Å skrive korte artikler med fokus på innholdet er en minst like godt mulighet

Noen muligheter
Svært mange som driver nettsteder har mer enn nok med det daglige arbeidet og tiden strekker rett og slett ikke til. Det løser de med å betale for artikler de kan benytte på sidene sine og dermed kan du tjene gode penger. Lekk merke til at duplikat innhold ikke er noe disse ønsker fordi Google og andre søkemotorer kan straffe dem for dette. Unikt og informativt innhold derimot har stor verdi. Dette betyr at du ikke selger retten til å benytte det du skriver. Du selger rettighetene til dette. Det er noe du må akseptere for å kunne tjene penger på denne type skriving.

Nesten uansett hva du har kunnskaper om, så vil du kunne skrive om det og du vil kunne tjene penger. Det finnes nettsider for alt og det er alltid noen som vil ha behov for din kunnskap. Det kan være tips om håndarbeid, artikler om friluftsliv, jakt og fiske. Det kan være tips om trening, slanking, klær, sko, eller matlaging. Det kan være økonomiske tips, artikler om hunder eller andre kjæledyr. Kort sagt kan du tjene penger på å skrive om noe du kan godt.

Hvordan tjene penger?
For de fleste vil ikke utfordringen ligge i å skrive gode nok artikler, ei heller i å ha kunnskapene som behøves. Utfordringen vil ligge i å vite hvordan du går frem for å tjene penger. Hvem kan du selge til? Hva er de villige til å betale? Det hjelper lite å skrive gode informative artikler, dersom du ikke har peiling på hvordan du skal få solgt disse.

Nettstedet Real Writing Jobs er så vidt vi kjenner til den desidert beste muligheten til å tjene penger på denne typen skriving. De er en stor aktør med flere tusen fornøyde medlemmer. De har mange norske medlemmer og de hjelper alle sine medlemmer til å tjene penger på det de skriver. En stor fordel er at denne aktøren ikke krever månedlig medlemsavgift. Innmeldingsavgiften på 34 dollar er i tillegg betraktelig lavere enn ved konkurrerende sider. Her finner du mer informasjon om Real Writing Jobs.

Flere artikler fra Penger Til Deg.
Låne Penger - Nyttig før du søker om lån eller kredittkort
Lett Tjente Penger - Om muligheter til å tjene penger på å teste spill, med mer
Arbiede Hjemmefra - En meget god mulighet til å jobbe med dataregistrering
Gratis Ting - Muligheter til å sapre penger gjennom gratis ting.