Hjem > Deltidsjobb > Deltidsjobb - Nyttige tips
 
 
 

Deltidsjobb
Hvordan du får deg jobb

Er du ute etter deltidsjobb? Mulighetene er mange og vidt forskjellige. Hvordan finner du deltidsjobb? Hvordan bør søknaden utformes? Hva er viktig når du blir kalt inn til intervju? Penger Til Deg tilbyr tips og informasjon om deltidsjobb.

Først og fremst er det verdt å merke seg at en deltidsjobb kan innebære mye forskjellig. Alt i fra viktige og ansvarsfulle stillinger til å utføre forholdsvis enkle oppgaver på nett kan bli din nye deltidsjobb. Hvilken type deltidsjobb man ønsker vil avgjøre hvilke metoder som egner seg best. I denne artikkelen vil vi ta for oss tradisjonelle deltidsjobber som vanligvis krever en skriftlig søknad. Vi kommer tilbake til andre typer deltidsjobb i egne artikler. Mulighetene til å tjene penger er nemlig mange i dagens samfunn.

Å finne en deltidsjobb
Først og fremst bør man sjekke hvilke stillinger som er utlyst i det området hvor man ønsker deltidsjobb. Lokalaviser, oppslagstavler og internett vil gi deg en god oversikt. Nav og finn.no har svært gode oversikter over ledige stillinger og bør besøkes med jevne mellomrom. Deltidsjobb.no er også en nyttig nettside. Videre bør man fortelle venner, familie, samt andre bekjente at man ønsker en deltidsjobb. Mange får muligheten til å tjene ekstra penger gjennom kontakter. Noen potensielle arbeidsplasser vil det svare seg å oppsøke personlig. Butikker, gatekjøkken, og flere andre bedrifter har et stadig behov for deltidsansatte. Ved å møte opp personlig viser du initiativ og pågangsmot, noe som verdsettes av arbeidsgivere. Er du heldig kontakter de deg direkte neste gang de behøver arbeidskraft og du har dermed fått en deltidsjobb “bakveien”. Vær gjerne litt kreativ når du oppsøker potensielle arbeidsgivere. Å skille seg litt ut er ofte nøkkelen til å tjene penger på de fleste områder. Vel å merke må man skille seg ut på en positiv måte. Her finner du en oversikt over artikler med muligheter til deltidsjobb.

 
Affiliate Image Link Code:

Deltidsjobb - Søknaden
Man bør først og fremst bruke litt tid og sørge for at en jobbsøknad blir best mulig. Også når man søker deltidsjobb er førsteinntrykket viktig. Husk at målet med søknaden er å få arbeidsgivers oppmerksomhet. Å selge seg selv godt nok til å få en deltidsjobb gjør man ført og fremst under intervjuet. En jobbsøknad skal enkelt og greit skaffe deg et intervju med den potensielle arbeidsgiveren. Den bør derfor vise at du har lest stillingsinstruksen nøye. En jobbsøknad skal være individuell. Ikke benytt en ferdig mal, preg av masseproduksjon imponerer ingen. Selv om du “bare” søker en deltidsjobb, bør søknadsprosessen tas like alvorlig som ved en fulltids stilling.

En jobbsøknad bør holde en formell tone og skrives som om den er til en ukjent person. Dette gjelder også selv om du skulle kjenne arbeidsgiver, eller om du har hatt kontakt med denne i løpet av søknadsprosessen. Skriv gjerne, viser til hyggelig samtale eller noe lignende, men ikke vær for personlig.  Øverst til venstre skriver du hvem søknaden er fra, ta med all nødvendig kontaktinfo. Like under skriver du arbeidsgivers navn, adresse og kontaktperson. Vær nøye med rettskriving her! Jakten på deltidsjobb bør ikke begynne med at man staver arbeidsgivers navn feil.

Innholdet bør innledes med hvordan du fikk vite om jobben samt at du med dette ønsker å søke på stillingen. Videre bør du skrive hva som er din motivasjon for å søke nettopp denne stillingen. Dette er et viktig punkt for å kunne lykkes med å få en deltidsjobb. Alle arbeidsgivere ønsker motiverte ansatte. Presiser hva du kan bidra med. Forsøk å være kort og konsis, det er ikke en skolestil du skriver. Det er på dette punktet din søknad bør skille seg ut fra mengden. Presiser gjerne hvorfor du ønsker deltidsjobb. En arbeidsgiver vil vanligvis være skeptisk til å ansette personer som ikke er motivert for å bli i stillingen over tid.

Dersom du er interessert i en karriere innen denne bransjen og /eller dette firmaet bør du ta med dette i søknaden. Personer som søker deltidsjobb for å lære bransjen, samt for å få en fot innenfor vil ofte vanligvis stille langt fremme i køen. Vær imidlertid alltid ærlig og oppriktig i en søknad. Dersom du kun ønsker en deltidsjobb for å tjene penger, så skriv det. Penger kan også være en god motivasjon. Løgn eller halvsannheter vil raskt bli avslørt i et eventuelt intervju. Husk at det du skriver i en søknad er ting du bør kunne utdype dersom du blir kalt inn til intervju.

Relevante erfaringer og personlige  egenskaper bør man kort nevne i søknaden. Fokuser på hvordan du kan dra nytte av disse i stillingen du søker på. Søknaden bør også inneholde opplysninger om når du kan starte i en deltidsjobb, hvor mye du kan jobbe, samt hvor fleksibel du er med tanke på arbeidstid. Det siste er ofte viktig når man søker deltidsjobb. Avslutt med en god og gjennomtenkt setning som gir arbeidsgiver et godt sisteinntrykk av deg. Ta gjerne med din motivasjon for stillingen i denne setningen.

CV er en del av søknaden
En CV er en kort oppsummering av hvem du er, samt hva du har gjort. En CV skal være et oversiktlig, kronologisk dokument som ikke bør overstige to sider. Dette er et tillegg til selve jobbsøknaden, noe man bør ha i bakhodet. Også når man søker deltidsjobb skal man sende CV med søknaden så lenge annet ikke er presisert i stillingsannonsen. Det er en fordel å ha en ferdig CV liggende, men som ved selve søknaden bør man også tilpasse denne til stillingen man søker på. Alle opplysninger er ikke like relevante for enhver stilling og det er derfor viktig å fremheve de opplysningene som er relevante for stillingen man søker.


 

En CV bør først inneholde personlige opplysninger og all kontaktinfo. Videre begynner man med utdanningen. Den nyeste utdanningen skal komme først og så jobber du deg bakover i tid. Ta med all utdanning fra og med videregående. Navn på utdanningen, lærested, samt tidspunkt bør tas med i en punktvis oversikt.

Neste punkt er praksis og arbeidserfaring. Begynn også her med ditt siste arbeidsforhold. Ta med arbeidsgiver, stillingstittel, samt ansettelsesperioden. Ta gjerne med spesielle prosjekt du har deltatt i. Dersom du har hatt deltidsjobb tidligere kan dette gjerne utdypes litt, men ikke overdriv. Relevante kurs og sertifikater skal også tas med.

 
 
 

Språkkunnskaper vil være relevante for de fleste stillinger og bør således tas med. Det samme gjelder kunnskaper og kompetanse innen IT. Gode referanser er ofte svært verdifulle for deg som søker deltidsjobb. Vanligvis blir referanser kontaktet etter et eventuelt intervju. Man kan derfor velge om disse skal oppgis på en eventuell CV. Dersom man ikke gjør dette bør man ta med at referanser oppgis ved behov. Dersom man har hatt tillitsverv bør disse som en hovedregel tas med. Tillitsverv fra skole, idrett, politikk med mer viser engasjement og vilje til ansvar, noe de fleste arbeidsgivere verdsetter. Verv som er relevante til en deltidsjobb du søker på bør tas med selv om vervet i seg selv ikke var det mest krevende.

Det er også vanlig å ta med fritidsinteresser og hobbyer som kan være relevante, Det samme gjelder nøkkelord som beskriver dine egenskaper og kvalifikasjoner. Det er viktig å gi mest mulig relevante opplysninger. Arbeidsgiver ønsker ikke å lese en fortelling om livet ditt. En CV skal på en kort og konsis måte gi et best mulig inntrykk om hvem du er og hva du kan tilby. La oss si at du søker deltidsjobb som kassemedarbeider på en bensinstasjon. Dersom biler er din store lidenskap vil dette være en relevant opplysning som vil kunne øke dine muligheter til å bli kalt inn til intervju. Er hobbyen din surfing eller håndarbeid er dette lite relevant og vil ikke kunne hjelpe deg til en slik deltidsjobb.
 
Intervju – En deltidsjobb skal sikres

Dersom du blir innkalt til intervju har du tatt et langt steg mot å få deltidsjobb. Arbeidsgiver anser deg som kvalifisert og aktuell til stillingen og nå skal du rett og slett selge deg selv. Førsteinntrykket er viktig og man bør derfor tenke gjennom valg av klær. Hvilke stilling man søker er avgjørende for hvordan man bør kles seg. For en deltidsjobb på bondegård eller barnehage stiller man ikke opp i dress. På samme måte stiller man ikke opp i joggesko og slitt olabukse dersom man er ute etter deltidsjobb i en kontoradministrasjon.

Før selve intervjuet bør du forberede deg. Du bør ha kjennskap til bedriften og du bør lese gjennom stillingsannonsen, samt søknaden med CV som du har sendt inn. Hvilke stilling du søker er avgjørende for hvor mye du skal forberede deg. Generelt vil en deltidsjobb stille mindre krav til forberedelser. Fokuser på å selge deg selv som person, vel å merke uten å overdrive. Du er allerede funnet kvalifisert til jobben, nå skal du overbevise arbeidsgiver om at du er rett person. Å lese gjennom søknaden du sendte er en god og viktig forberedelse. Arbeidsgiver vil ønske at du utdyper denne under et intervju. Ofte har man sendt mange søknader og det er viktig å huske hva man har skrevet, samt hvilke egenskaper man har fremhevet.
 
Hvorfor bør arbeidsgiver velge deg? Hvorfor ønsker du deltidsjobb? Hvilke av dine egenskaper bør du trekke frem? Hvordan kan du på en positiv måte skille deg ut fra andre kandidater? Hva er dine sterke sider? Hva kan du bidra med? Ved å tenke nøye gjennom disse spørsmålene vil du være godt på vei mot et vellykket intervju og således mot en ny deltidsjobb.

Man bør også nevne sine svake sider og gjerne peke på hvordan man gjennom denne stillingen kan forbedre disse. Forsøk gjerne å ta litt initiativ under selve intervjuet, men vær samtidig ydmyk. Fokuser da på hvordan du kan bidra og hvorfor du er rett man for en deltidsjobb i dette firmaet. Gjør dette på en naturlig måte uten å skryte. Vær ikke redd for å stille spørsmål om bedriften eller hva en deltidsjobb der innebærer. Det er bare naturlig og positivt å vise interesse for din potensielle arbeidsplass. Men, ikke spør om selvfølgeligheter eller ting som det har vært opplyst om i stillingsannonse. Da fremstår du som uforberedt.

Deltidsjobb og søknadsprosess
Når man søker deltidsjobb vil mye av prosessen avhenge av stillingen det gjelder. En deltidsjobb som advokatsekretær stiller samme krav til søknadsprosessen som ved hvilken som helst stilling. En deltidsjobb i kassen på Rema eller som ryddehjelp i helgene betyr vanligvis en raskere og enklere prosess. En person som gjennom intervju, referanser og søknad kan vise seg pålitelig, utadvendt og ærlig vil ha gode muligheter til å få en deltidsjobb i dagligvarebransjen. Poenger er at man må tilpasse søknaden og intervjuet til hvilken deltidsjobb man søker, samt til hva arbeidsgiver ønsker. Les derfor stillingsannonsen nøye og bruk den som utgangspunkt i din jakt på deltidsjobb.  

Les gjerne disse artiklene om muligheter til å tjene penger.
Deltidsjobb med barn 
Deltidsjobb som tilsynsvakt
Deltidsjobb - avisbud

Deltidsjobb i butikk