Hjem > Deltidsjobb > Deltidsjobb - Tilsynsvakt/vekter
 
 

 
Deltidsjobb som Tilsynsvakt eller Vekter
 
 
Trenger du ekstra penger? En deltidsjobb som tilsynsvakt eller vekter er en populær mulighet for studenter og andre som ønsker en ekstra inntekt. Generelt sett finnes det mange muligheter til deltidsjobb for de aller fleste. Forholdsvis enkelt arbeid som ikke krever spesiell faglig kompetanse gir greie muligheter til å tjene penger. Det finnes også gode muligheter til deltidsjobb innen yrker som krever både kompetanse og utdanning.

I menyen finner du en egen artikkel med tips om hvordan du kan finne deltidsjobb. Du finner også tips om søknaden, CV, intervju, med mer. Nederst i denne artikkelen finner du lenker til artikler med informasjon om deltidsjobb i butikk, om mulighetene til å tjene penger som avisbud, samt informasjon om deltidsjobb med omsorg for barn og unge. I denne artikkelen ser vi nærmere på mulighetene til å få seg deltidsjobb som vekter eller tilsynsvakt.

Deltidsjobb som tilsynsvakt
En deltidsjobb som tilsynsvakt vil de aller fleste kunne utføre. Både arbeidsoppgaver og arbeidstider vil variere litt fra stilling til stilling. Hvor mye penger man kan tjene vil også variere med arbeidstid, oppgaver, samt eventuelle krav til kvalifikasjoner. Deltidsjobb som tilsynsvakt betyr vanligvis at man har ansvar for en eller flere bygninger på ettermiddag og kveldstid.


 
Arbeidsoppgaver
Som nevnt betyr vanligvis en deltidsjobb som tilsynsvakt at man tjener penger ved å ha ansvar for en bygning. Det kan være et skolebygg, en idrettshall eller andre bygninger som benyttes utenfor vanlig åpningstid. En deltidsjobb med ansvar for et skolebygg er det som er mest vanlig. Etter skoletid benyttes ofte skoler av idrettslag, sangkor, korps, SFO og lignende. Arbeidsoppgavene vil kunne variere litt, men her er noen generelle eksempler på hva en slik deltidsjobb kan innebære. Først og fremst er man ansvarlig for at bygget er forsvarlig låst etter arbeidstid. Man er også ansvarlig for å låse opp de rom som aktuelle brukere skal ha tilgang til.

Videre er det vanlig at man utfører noen enkle vaktmesteroppgaver. Det vil si forefallende arbeid og lett vedlikehold. Å foreta jevnlige runder for å kontrollere bygget er også en vanlig oppgave dersom man har deltidsjobb som tilsynsvakt. Man må også regne med å assistere en korpsleder eller lignende med praktiske oppgaver. Som du ser er dette en deltidsjobb de fleste vil kunne utføre og for mange er dermed dette en god anledning til å tjene penger.
 
Arbeidstid
I de aller fleste tilfeller er dette en deltidsjobb som utføres på ettermiddag, kveld, samt av og til i helger. Med andre ord en deltidsjobb som er midt i blinken for studenter og andre som er opptatt på dagtid. På vanlige ukedager vil man som regel begynne arbeidet omtrent kl. 1600-1700. Arbeidet avsluttes normalt mellom kl. 2100 -2300. Dersom man skal tjene penger ved å jobbe deltid er det ofte nødvendig å være fleksibel i forhold til arbeidstid, noe som også kan vise seg å være nødvendig ved en deltidsjobb som tilsynsfører. Arbeidsmengden vil variere fra stilling til stilling, samt i forhold til årstiden. Alt i fra et par kvelder i uken til en 50 prosents stilling kan være tilgjengelig.

Kvalifikasjoner
En deltidsjobb som tilsynsvakt krever vanligvis ikke formell kompetanse og dermed åpner det seg muligheter for mange. Noen kvaliteter og egenskaper er imidlertid mer eller mindre nødvendige for å kunne benytte denne muligheten til å tjene penger. Først og fremst krever en deltidsjobb som tilsynsvakt at man er ærlig og pålitelig. Stillingen medfører mye ansvar og gode referanser er derfor en stor fordel. Videre bør man være serviceinnstilt og flink med mennesker. Å være flink med hendene er en fordel for vaktmesterlignende arbeidsoppgaver, men dette er vanligvis ikke noe krav. Videre må man naturligvis ha en helsetilstand som gjøre en slik deltidsjobb mulig. Man bør også beherske skriftlig og muntlig norsk. Vær oppmerksom på at det ofte stilles krav om en alder på minimum 18 år for en deltidsjobb av denne typen.


 

Muligheter
En deltidsjobb som tilsynsvakt vil mange steder være ettertraktet og således kan man oppleve stor konkurranse om ledige stillinger. På den annen side finnes det svært mange bygninger som har behov for tilsynsvakt og derfor er mulighetene til å tjene penger absolutt til stede. Dersom dette er av interesse bør du kontakte kommunen eller bydelen der hvor du ønsker å jobbe. Det kan også være en ide å kontakte ansvarlig for den enkelte skole eller bygning for å sjekke mulighetene for en deltidsjobb. Flere tips om søknad og lignende finner du som nevnt i menyen.


 
 
Deltidsjobb som vekter
Mange studenter velger en deltidsjobb som vekter når de har behov for å tjene ekstra penger. Mer enn 10 000 personer jobber som vekter i Norge og svært mange av disse har dette som deltidsjobb. Vekteryrket er noe mange forbinder med arbeidsoppgaver som går ut på å stoppe vold og tyveri. Dette er en viktig del av arbeidsoppgavene til mange vektere, men det finnes også en lang rekke med andre oppgaver. En deltidsjobb som vekter kan innebære mer enn å være stasjonert på et kjøpesenter.

Arbeidsoppgaver
En deltidsjobb innen vekteryrket betyr at arbeidsoppgavene vil være relatert til sikkerhet og forebygging av uønskede hendelser. Man kan gjerne si at en vekter sin oppgave er å gjøre samfunnet tryggere, noe som bør være en fin måte å tjene penger på. Dersom du velger en deltidsjobb som vekter vil følgende oppgaver kunne være en del av din arbeidsdag.

Å være stasjonær vakt vil si at man patruljerer et bestemt område som et kjøpesenter eller en del av dette. Man vil da ha en forebyggende rolle, samtidig som man må være beredt til å håndtere konflikter. En slik deltidsjobb vil ofte bety at man har fokus på tyveri og nasking. En annen mulighet er å jobbe på konserter, idrettsarrangement og lignende. En deltidsjobb som vekter kan også være å sitte med en inngangsport eller lignende. En deltidsjobb som mobil vakt betyr litt andre arbeidsoppgaver. Vanligvis forflytter man seg da mellom flere steder hvor man utfører kontroller. Branntilløp og tegn på innbrudd er eksempler på hva man da skal kontrollere.

En vekter vil også kunne få arbeidsoppgaver som går ut på å telle penger i pengesentraler eller på å jobbe med verditransport. En deltidsjobb som uerfaren vekter betyr imidlertid at du sannsynligvis ikke får slike oppgaver. Arbeidsoppgaver som relatert til publikumsservice er da er mer realistisk arbeidsområde. En slik deltidsjobb innebærer gjerne at man arbeider ved et sentralbord eller i en resepsjon. Arbeidsoppgaver på en flyplass eller på et sykehus er sammen med arbeid knyttet til alarmer/alarmsentraler andre mulige arbeidsoppgaver.


 
Arbeidstid
Til en viss grad betyr også en deltidsjobb innen dette yrket at man bør være fleksibel i forhold til arbeidstid. Samtidig er det mulig å søke seg til arbeidsoppgaver som sammenfaller med når man ønsker å jobbe. Muligheten til natt eller kveldsarbeid er en av grunnene til at mange studenter velger denne muligheten når de har behov for å tjene penger. Som mobil vakt foregår ofte arbeidet på kvelds og nattetid, mens en deltidsjobb på et kjøpesenter både betyr muligheter til dag og kveldsarbeid. Videre gir arbeidsoppgaver ved konserter og fotballkamper muligheter til å jobbe kveld og helger, mens en deltidsjobb som vekter på et sykehus ofte gir muligheter til å gå turnus.

Kvalifikasjoner
Et plettfritt rulleblad er nødvendig for å kunne tjene sine penger som vekter. Det er også et krav at man har fylt 18 år. Videre vil personlige egenskaper være viktige for mulighetene til en slik deltidsjobb. Ærlighet og pålitelighet er naturligvis en nødvendighet. Videre er god vurderingsevne og selvstendighet en stor fordel. Forskjellige situasjoner som vil kunne oppstå skal betyr at en vekter må vurdere situasjonen og ta egne avgjørelser. Empati er derfor også en egenskap som vil komme til sin rett i en slik stilling. Høflighet og service er også viktig. En deltidsjobb som vekter innebærer at man har mye kontakt med publikum og kunder. I mange situasjoner vil man være bedriftens ansikt utad.

For å få mulighet til en deltidsjobb som vekter må man som nevnt kunne legge frem plettfri vandelsattest. Videre er det nødvendig med kjennskap til lover og forskrifter som har relevans til eventuelle arbeidsoppgaver. Nødvendige kunnskaper får man gjennom å ta et godkjent vekterkurs. Et slikt kurs gjør både deltidsjobb samt full stilling innen vekteryrket mulig.

Vekterkurs
Dersom du ønsker en deltidsjobb som vekter bør du kontakte et eller flere av de store vaktselskapene. Disse selskapene sitter med nødvendig informasjon om muligheter til å ta vekterkurs. Samtidig bør du forhøre deg om mulighetene til en deltidsjobb. Selve vekterkurset er delt opp i tre deler, hvor del 1 består av 15 timer grunnleggende teoretisk opplæring. Del to består av 30 timer praktisk opplæring, mens del 3 av et vekterkurs består av 50 timer med mer teoretisk opplæring.

Muligheter
En deltidsjobb som vekter betyr gode muligheter til å tjene penger. Hvor mye penger avhenger blant annet av arbeidstid. Ubekvem arbeidstid som kveld, helg og natt gir som kjent muligheter til en svært grei timelønn. Vekterbransjen er i stadig vekst, noe som skulle tilsi gode muligheter til deltidsjobb. Dersom man trives i dette yrket er det naturligvis også mulig å gå fra en deltidsjobb til full stilling. Som nevnt er det mange forskjellige arbeidsoppgaver innen denne bransjen og det finnes absolutt mindre attraktive måter å tjene penger på. I en situasjon med alt for få stillinger i politiet er vekterbransjen svært viktig. Tenk deg en hverdag uten vektere! En deltidsjobb som vekter betyr med andre ord at man bidrar til et bedre samfunn. 

Flere muligheter til å tjene penger.
Deltidsjobb innen handel - Om muligheter til deltidsjobb.
Deltidsjobb med omsorg for barn - Om muligheter og personlige kvalifikasjoner.
Tjene Penger på spørreundersøkelser - Tjen penger på internett.
Blogging - For deg som ønsker å tjene penger på blogging.
Låne Penger - Nyttig før du låner penger.
Kilde: vekterskolen.no