Hjem > Deltidsjobb > Deltidsjobb med barn og unge
 
 

Deltidsjobb
 Tjene Penger - Jobb med barn og unge

 
Det finnes flere gode muligheter til deltidsjobb for deg som ønsker å jobbe med barn og unge. En deltidsjobb i barnehage eller i en skolefritidsordning er slike muligheter. Man kan også tjene penger som dagmamma, barnevakt eller støttekontakt med mer. Å tjene penger på å passe barn vil være midt i blinken for mange. Men, husk at det er barn vi snakker om. Ingen bør jobbe med barn dersom det å tjene penger er den eneste motivasjonen.

Personlige egenskaper
Å jobbe med barn stiller flere krav til deg som person. Dette er ikke en jobb man tar lett på. Dersom man er ute etter lett tjente penger bør man lete etter en annen deltidsjobb. Når det er sagt så anbefaler vi at alle som har en oppriktig interesse for å jobbe med barn forsøker dette. Det er få om noen deltidsjobber som er så givende og viktige som dette. Misforstå oss ikke. Alle ønsker selvfølgelig å tjene penger på den jobben de gjør, noe som bare er rett og rimelig. Poenget er at penger ikke kan være den eneste drivkraften når man skal jobbe med barn.

Først og fremst må man være pålitelig dersom man skal jobbe med barn og unge. Barna har et stort behov for trygghet og foreldrene har et stort behov for å vite at barna har det trygt og godt. Evnen til å vise omsorg er således også svært viktig. Ærlighet, empati, evnen til å kommunisere, samt det å være samarbeidsvillig er også viktige egenskaper. Det samme gjelder ansvarsbevissthet og tålmodighet. Ikke bli skremt over alle disse “kravene”. De aller fleste vil kunne klare seg fint i en deltidsjobb der man jobber med barn. Det viktigste er at man har et oppriktig ønske om dette, samt at man setter barnas behov først.

 
 

Å tjene penger som barnevakt
En jobb som barnevakt gir mange ungdommer og studenter en mulighet til å tjene litt ekstra penger. En deltidsjobb som barnevakt kan innebære litt forskjellige oppgaver og dermed stille litt forskjellig krav til den som skal ha en slik jobb. Å være barnevakt etter skolen og i helger egner seg ypperlig for skoleelever som ønsker å tjene sine egne penger. Timelønnen er ikke spesielt god og derfor er en slik deltidsjobb ikke like attraktiv for voksne personer.

Å sitte barnevakt på kvelds og nattetid stiller større krav til den som skal jobbe med barn. For studenter og andre som ønsker å tjene penger gjennom en deltidsjobb er dette en god mulighet. Personer som studerer til førskolelærer og omsorgsyrker vil i tillegg opparbeide seg god og relevant erfaring. Ofte kan man avtale å sitte barnevakt på faste tidspunkt og faste dager, men man bør være litt fleksibel. Timelønnen er her forholdsvis god, men som nevnt er ikke dette en deltidsjobb for deg som først og fremst er ute etter å tjene penger.
 
En deltidsjobb som barnevakt egner seg ypperlig for studenter/skoleelever som ønsker å tjene penger ved siden av skolegangen. Man blir på ingen måte rik av å jobbe med barn, men man får muligheten til å tjene penger gjennom en svært givende jobb. Oppslagstavler i den lokale butikken og lokalaviser er steder hvor man ofte vil finne muligheter til å jobbe som barnevakt. Lag gjerne et lite oppslag der du tilbyr dine tjenester som barnevakt. Et annet alternativ er nettsider, firma eller organisasjoner som tilbyr barnevakttjenester. Dersom man godkjennes vil man få gode muligheter til å jobbe forholdsvis mye og således tjene en god del penger.

Deltidsjobb i barnehage
En deltidsjobb i barnehage er også et godt alternativ for deg som ønsker å jobbe med barn. En student som ønsker å tjene litt ekstra penger vil dessverre ofte få problemer med arbeidstiden, men en del studenter har en fleksibel timeplan. Man kan tjene penger som fast deltidsansatt med faste vakter, eller man kan tjene penger som ringevikar. Det vil si at barnehagen ringer deg når de behøver vikar. Ofte vil det skyldes sykdom eller ferieavvikling. En ringevikar bør være forholdsvis fleksibel i forhold til arbeidstid.


 

Heller ikke en deltidsjobb i barnehage betyr at man tjener mye penger, men lønnen er helt grei. I lokalaviser og på internett vil du kunne finne muligheter til en deltidsjobb i barnehage. En jobb som ringevikar vil ofte ikke bli utlyst og derfor anbefaler vi at man oppsøker barnehager i nærområdet. En venn eller bekjent som arbeider i barnehage kan være til god hjelp. For studenter som ønsker å tjene penger gjennom en stilling i barnehage kan en deltidsjobb som ferievikar være en ypperlig løsning. Det beste vil som regel være å oppsøke aktuelle barnehager personlig. Husk at personlighet og førsteinntrykk vil ha svært mye å si for mulighetene til en slik deltidsjobb. Ikke gi inntrykk av at du kun er ute etter penger.

 
 
Deltidsjobb som dagmamma
Å være dagmamma gir gode muligheter til å tjene penger, men det stiller også store krav til deg som person. Å være dagmamma vil vanligvis innebære at man passer på flere barn og at man gjør dette i sitt eget hjem. Man må derfor ha et hjem som er tilrettelagt for små barn. Det stilles som nevnt forholdsvis store krav til deg som ønsker å tjene penger på denne måten. Relevant erfaring og gode referanser vil som regels kreves. Foreldre som selv har vært hjemme med små barn velger ofte å jobbe som dagmamma. For studenter og skoleelever vil ikke dette være like aktuelt.

Man kan tjene greit med penger som dagmamma, men hvor mye avhenger av hvor mange barn man passer på. På internett finnes det flere nettsider som videreformidler behov for dagmammaer. I lokale aviser og oppslag i nærbutikken vil man ofte også kunne finne familier som har behov for dagmamma. Vær oppmerksom på at en deltidsjobb som dagmamma krever forholdsvis mye av deg.

Å tjene penger som støttekontakt
Man kan også tjene penger som støttekontakt. Det finnes mange barn som trenger en støttekontakt fordi de vokser opp i et hjem med mange utfordringer. Det sier seg selv at dette ikke er en oppgave man tar lett på og at personlige egenskaper som omsorg og tålmodighet er viktig. Dine oppgaver som støttekontakt er å gi barnet en hyggelig og trygg opplevelse. Du skal være en person barnet kan stole på og føle seg trygg med. Dersom du er interessert i å hjelpe et barn og samtidig tjene litt penger kan du kontakte barnevernstjenesten i ditt nærområde.

Som du ser er det flere muligheter til å tjene penger gjennom å jobbe med barn. Å jobbe med barn er både kjekt, givende og interessant, men det betinger en oppriktig interesse for en slik jobb. Som nevnt er ikke dette en deltidsjobb for deg som kun er ute etter penger. Å passe barn vil da være en dårlig løsning både for deg og barna.

Anbefalte artikler.
Spare penger - Tips om muligheter til å spare penger
Tjene penger som avisbud - Om muligheter til deltidsjobb som avisbud
Deltidsjobb i butikk - Om muligheter til deltidsjobb i butikk og innen handel.
Tips om deltidsjobb - Nyttig for deg som ønsker deltidsjobb